تجهیزات

 

 لیست تجهیزات وماشین آلات عمومی شركت برق صنعتی شمال
تعداد شرح ردیف
یكدستگاه كمپرسی 14 تن بنز 1
،، تریلی 24 تن ماك 2
،، جرثقیل 10 تن پالفینكر 3
2 دستگاه تراك میكسر یوكو 6 متر مكعبی 4
،، كمپرسور CV250 كمبیدور 5
،، كمپرسور CV160 ،اطلس كوپكو 6
1 دستگاه دامپر 5/2 تن جیران 7
15 دستگاه تراكتور رومانی صنعتی با تریلی 8
،، تراكتور رومانی كشاورزی با تریلی 9
2 دستگاه تراكتور فیات 10
3 ،، وانت نیسان دو تن 11
3 ،، وانت لندرور یك تن 12
5 ،، وانت نیسان پاترول 13
2 ،، وانت سیمرغ 2 تن 14
1 ،، وانت پیكان 15
1 ،، وانت مزدا 16
3 ،، سواری پژو 17
2 ،، لندرور 7 نفره 18
1 ،، گیوتین (آسفالت بر)مارك اروو  19
5 ،، بچینگ خشك(قیف)8 مترمكعبی 20
10 ،، سیلوسیمان 50 و60 تنی  21
3 ،، كانتینر دفتری وانباری  22
2 ،، بتونیر 650 مامرسید  23
6 ،، بتونیر 250 و350 مامرسید،پتبد،لیستر 24
2 ،، موتورجوش 400 آمپر لینكلن 25
1 ،، دیزل ژانراتور 250 دورمن 26
3 ،، موتورجوش ،هوندا- موزا 27
1 دستگاه بیل تراكتور كیس 28
3 ،، لودر وتیغه تراكتوری 29
2 ،، كمپاكتور دایناپاك 30
11 ،، ویبراتور شلینگی داینا پاك،روبین 31
4 ،، موتور پمپ4 اینچ لیستر،مارگو،كویوتا 32
5 ،، موتور پمپ 2و3 اینچ درماركهای مختلف 33
دوسری كامل ترانسفورماتور جوشكاری هوا،گاز،برش  34
10 دستگاه دوربین تئودولیت،ویلد،زایس،سوكیشا 35
12 ،، دوربین نیو،ویلد،زایس،موم،تایس 36
6 ،، انواع تانكر سیار2000 و1500 لیتری 37
10 ،، انواع تانكر ثابت 2000و12000و6000 لیتری 38
20 دستگاه یرس مانشون هیدرولیك موتوری وبرقی 39
6 دستگاه برس مانشون هیدرولیك 40
8 ،، وینج (تنشنر)سیمكشی 5 و10 تن 41
8،، وینج (تنشنر)سیم كشی 3 تن 42
410، دستگاه ترمز سیم كشی 5 و10 تن  43
3 ،، سیم جمع كن موتوری 44
450 عدد پولی فاز سیم كشی تك 45
2دستگاه پانچ هیدرولیك تا نمره 24 46
200 عدد پولی گارد سیم كشی 47
2 دستگاه نبشی برهیدرولیك 48
82 سری فالبهای نمونه گیری واسلامپ 49
به مقداركافی انواع لوازم سیم كشی.كامالنگ،فیش گردان،جورابی جك زنجیری،سیم سیاه وغیره  50
600 عدد جك مهاری 51
160 عدد انواع قالبهای بتن ریزی (چهارگوش،اوگر) 52
1 دستگاه پمپ بتن 52
1 دستگاه بولدوزر D6 كوماتسو 54

 

لوازم  اجراي پروژه هاي سيم كشي 230 و132و63 كيلوولت
تعداد شرح ردیف
6 دستگاه جیم پل 25 متری 5 تیكه استاندارد مخصوص خط 400 كیلوولت 1
6 ،، جیم پل 230 و63  2
40 ،، پولی سرویس مخصوص دكل بندی 3
8 ،، تیرفور 5و6 تن 4
30 ،، تیرفور 5/1 تن 5
5000 متر سیم بكسل نمرات 10- 12- 14 6
3000 متر طناب ابریشمی 7
2000 متر طناب نایلون 8
4 دستگاه پانچ هیدرولیك 9
2 ،، نبشی بر 10
3 ،، دریل مخصوص 11
10 ،، وینچ دكل بندی 5/1- 2-3 تنی 12
2 ،، موتورجوش سیار 13
300 عدد شیكل 5/1 تن ومتوسط 14
160 ،، دوپا داندازه های مختلف 15
80 ،، دیلم ومیخ مهار 16
60 ،، سنبه 17

 

فهرست تجهیزات وماشین آلات تحت مالكیت شركت وامكانات قابل دسترسی
لوازم سیم كشی خط 230 و400 كیلوولت شركت برق صنعتی شمال
تعداد شرح ردیف
1 دستگاه وینچ ده تن تسمك 1
2 ،، وینچ 7 تن فوروكاوا 2
3 ،، وینچ 5 تن ژاپنی 3
10 ،، وینچ 3 تن 4
4 ،، وینچ 5/2 تن و2 تن 5
1 ،، تنشنر(ترمز)سه باندل انگلیسی 6
4 ،، تنشنر (ترمز) دوباندل انگلیسی 7
4 دستگاه تنشنر ترمز تك ژاپنی- انگلیسی 8
3،، تنشنر 4 تن 9
12 ،، موتورپرس هیدرولیك باشلینگ وفك های مربوطه 10
45 جفت سنگ پرس روكش ومحافظ 11
4 دستگاه ریل واندر (سیم جمع كن) 12
300 دستگاه پولی سه شیاره فاز 13
200 عدد پولی گارد 14
48 ،، كامالنگ كشویی فاز 15
60 عدد كامالنگ ژاپنی فاز 16
12 ،، كامالنگ سیم محافظ 17
10 دستگاه كابل بر هیدرولیك 18
36 عدد محافظ فولادی سیم فاز 19
12 ،، محافظ فولادی گارد 20
10 ،، گیتو 14- 24 21
10 ،، گیتو 8-12 22
24 ،، جورابی فازسر 23
8 ،، جورابی فازوسط 24
24 ،، جورابی گارد سر 25
6 ،، جورابی گارد وسط 26
24 ،، فیش گردان فاز 27
10 ،، قیش گردان محافظ 28
24 جفت خرك با محور مربوطه فاز 29
8 جفت خرك با محور مربوطه گارد 30
10 دستگاه دوربین تنشن با پایه 31
24 عدد چپ گرد راست گرد 32
40 عدد درام سیم سیاه 33
60 ،، فیش ثابت سیم سیاه 16-24 34
400 عدد شیكل كار 5/1 تن ژاپنی 35
40 ،، شیكل كار 36
2 دستگاه مقره عوض كن 37
3 عدد نردبان افقی 38
1 دستگاه نردبان عمودی 39
6 دستگاه تاكسی مخصوص نصب اسپیسر 40
4دستگاه تاكسی روی گارد 41
4 ،، هد بورد فاز 42
40 عدد پولی كار دوبل 5 و6 تن 43
15 ،، پولی كار 5/2 تن  44
20 ،، پولی كار5/1 تن تك ودوشیاره 45
25 كیلومتر سیم سیاه نمره18 46
27 ،، سیم سیاه نمره 16 47
30 ،، سیم سیاه 13و14و15 48
10 ،، سیم سیاه 10 و12 49
8 دستگاه جك زنجیر 5 تن و6 تن 50
10 ،، جك زنجیر 3 تن 51
20 ،، جك زنجیر5/1 تن 52
30 ،، تیرفور 5،6 تن 53
6 عدد كفشك فاز 54
2 دستگاه موتورجوش سیار 55
12 دستگاه تراكتور جفت 56
1 ،، جرثقیل 57
60 عدد كمربند ایمنی ونجات 58
به مقداركافی طناب ابریشمی 59
8 دستگاه پرس هیدرولیك دستی با فك مربوطه 60
2 ،، میزان الحراه 61
3 ،، قیچی ارماتور بر 62
400 دستگاه پولی فاز تك شیاره 63
8 كیلومتر سیم بكسل تنشن 64
4 دستگاه كابل كش دوچرخ سیار باجك هیدرولیك 65
2 ،، كابل كش دوچرخ سیاربا جك 66
2 ،، پانچ هیدرولیك 67